PUBLICATION IN “LATVIJAS BŪVNIECĪBA” MAGAZINE

Residential building / Valkas str. Riga

09/06/15

 

Valka street project got its second publication. This time “Latvijas būvniecība” (Latvian construction) magazine published an article in May/June issue.

Otra publikācija par dzīvojamo māja Valkas ielā. Šoreiz “Latvijas būvniecība” maija/jūnija numurā.

PUBLICATION IN “DEKO” MAGAZINE

Multi-apartment building reconstruction / Ezermalas str. Mežaparks, Rīga

09/06/15

 

“Deko” magazine May issue came out with an article about Ezermalas street multi-apartment building.

Žurnāla “Deko” maija numura lappusēs nokļuva Mežaparka savrupmāja Ezermalas ielā.

PUBLICATION IN “PASTAIGA” MAGAZINE

Residential building / Valkas str. Riga

22/04/15

 

Publication about Valka street residential building in “Pastaiga” magazine May issue article “Riga's new face”.

Žurnāla “Pastaiga” maija numurā, rakstā “Rīgas jaunie vaibsti” mūsu dzīvojamā māja Valkas ielā.

PUBLICATION IN “LATVIJAS BŪVNIECĪBA” MAGAZINE

Private residence / Stokholmas str. Mežaparks, Riga

13/04/15

 

An article about our project in Mežaparks is published in “Latvijas būvniecība” (Latvian construction) magazine March / April issue.

“Latvijas būvniecība” marta/aprīļa numurā publikācija par mūsu projektu Mežaparkā!

WELCOME TO OUR NEW WEB SITE!

Sveicināti mūsu jaunajā interneta lapā!

EXPLORING TALLINN ARCHITECTURE

15/08/14

 

Early August we went to Tallinn to learn about the history of city construction, and to visit it's most impressive architectural examples - Rotermann quarter, Seaplane harbour Museum, The Art Museum, etc.

Augusta sākumā devāmies uz Tallinu, lai iepazītos ar šīs pilsētas būvniecības vēsturi, un apskatītos tās izteiksmīgākos arhitektūras piemērus - Rotermann kvartāluHidroplānu ostas muzeju, mākslas muzeju Kumu, u.c.

CONSTRUCTION OF EXTERNAL NETWORKS AND ROADS IN MĀRUPE

Urban village Lindenholma/ Mārupe 
11/09/14

2014, 15 August Vastint Latvia - the property owner and developer concluded a agreement on the construction of external networks and roads in the area with the RER04 RE&RE building company. The contract on the development of external networks and roads envisages the development and partial landscaping of the residential area, construction of external trunk engineering communications, as well as access roads for the buildings. This includes the construction of water mains, a sewage system, a rainwater drainage system, gas mains and roads. 

2014 .gada 15. augustā Vastint Latvia, nekustamā īpašuma īpašnieks un attīstītājs, parakstīja līgumu ar pilnsabiedrību RERE04 RE&RE  par šīs teritorijas ārējo tīklu un ceļu izbūves darbiem. Noslēgtais līgums par ārējo tīklu un ceļu izbūves darbiem paredz apbūves teritorijas attīstīšanu un daļēju labiekārtošanu, izbūvējot ārējās inženiertīklu maģistrālās komunikācijas un ceļus perspektīvajai apbūvei. Projekts ietver ūdensvada, kanalizācijas sistēmu, lietus ūdens novadsistēmas, gāzes vada un ceļu izbūvi.  

[information source vastint.eu]

3RD PLACE IN CONTEST “OFFICE COMPLEX DAMBIS, IN RIGA"

Office building proposal / Riga
17/11/14

  

Didrihsons arhitekti gets 3-rd place award in JCM Dambis  organized competition – office building at Ganību dambis street and Bukultas street corner. JCM Dambis intends to demolish the existing industrial building which is located in the yard of territory, and to build in its place a new office on existing pile foundations. New building will serve as a messenger of 11 hectare broad areas development and will offer at least 4,000 m² of office space.

Akciju sabiedrības Dambis rīkotajā konkursā par biroja ēkas projektēšanu Ganību dambja un Bukultu ielas stūrī, Didrihsons arhitekti iegūst godalgoto 3-šo vietu. AS Dambis iecerējusi nojaukt esošo ražošanas ēku pagalmā, uz tās pāļu pamatiem īstenojot biroja jaunbūvi, kas kalpotu par 11 ha plašās teritorijas tālākās attīstības vēstnesi un piedāvātu vismaz 4000 m² biroju platību.

[information source a4d.lv]

VISION OF RESIDENTIAL BUILDING AT LĀČPLĒŠA STREET, RIGA

Residential building proposal / Lāčplēša str. Riga
15/12/14

 

Competition proposal for residential building at Baznīcas street and Lāčplēša street crossroads in Riga. 

Konkursa priekšlikums dzīvojamam namam Baznīcas/Lāčplēša ielas krustojumā, Rīgā.

AIRTIGHTNESS TEST IN VATSONA STREET

Private residence / Vatsona str. Mežaparks, Riga
17/12/14


Using blower door technology an airtightness test was made in Vatsona street. This test helped to reveal and seal the gaps and non-airtight places in constructions. By doing this we reduced heating loss and energy bills.

Vatsona ielas ēkai tika veikta blīvuma pārbaude, izmantojot blower door tehnoloģiju. Ar šī testa palīdzību tika atrasti un novērsti konstrukciju neblīvumi, tādā veidā samazinot siltuma zudumus un siltuma izmaksas mājas ekspluatācijas laikā.

CONSTRUCTION SITE AT VALKAS STREET

Residential building / Valkas str. Riga
12/03/15

 

As Valkas street underground and foundation works are finished, construction goes more smoothly. First floor slab is casted and formworks of second floor columns are being disassembled. Glaze facade companies are preparing their offers.

Līdz ar 0 cikla pabeigšanu būvdarbi Valkas ielā uzņem tempu. Pirmā stāva pārsegums ir iebetonēts, otrā stāva kolonnas tiek atveidņotas. Paralēli notiek pārrunas ar potenciālajiem stikloto fasāžu būvfirmām.

LATVIAN BUILDING AWARD 2014

Private residence / Stokholmas str. Mežaparks, Riga
19/03/15

  
Building “Low-energy private residence in Mežaparks, Riga” got Latvian building award –  “ Best new-built residential house”, year 2014. Contractor  Architectus

Nominācijā “Jaunbūve-dzīvojamā ēka” 1. vieta piešķirta zemas enerģijas patēriņa privātmājai Mežaparkā, Rīgā. Būvnieks Architectus.

PILE TESTING AT ANTONIJAS STREET

Multi-functional building complex "Magdelēna" / Riga
29/03/15

  
At the end of last year project changes (stage I-II) were approved by Riga's city construction authority. Soon after that real estate organisation Vastint Latvia announced construction company Merks as the winner of construction tender. At this point foundation piles are being tested at construction site.

Pagājušā gada beigās Rīgas būvvalde akceptēja I-II kārtas izmaiņu projektu. Īsi pēc tā nekustamo īpašumu organizācija Vasting Latvia paziņoja, ka būvniecības konkursā uzvarēja būvfirma Merks. Šobrīd būvlaukumā tiek veikta testa pāļu slogošana.

CONSTRUCTION STATUS AT MEŽAPARKS

Private residence / Vatsona str. Mežaparks, Riga

31/03/15

  

Exterior finish of residence is almost done and all the rush is moving to indoors, where built-in furniture, kitchen and bathroom equipment is being installed. The land is being prepared for landscape gardening and paving. 

Mājas apdares darbiem tuvojoties beigām, cilvēku rosība pārvietojas uz iekštelpām, kur notiek iebūvējamo mēbeļu, virtuves un santehnikas uzstādīšana. Teritoriju gatavo labiekārtošanai – apstādīšanai un piebraucamā ceļa, ietves bruģēšanai.

OUR PROPOSAL OF NEW HOTEL BUILDING ENTERS 2. STAGE

Hotel / Kalēju str. Riga

10/04/15

 

In early March, Didrihsons architects took part in competition to design a new hotel building at Kalēju street. As first stage of competition ended, winner was not announced. We entered second stage of competition.

Marta sākumā Didrihsons arhitekti piedalījās Kalēju ielas viesnīcas jaunbūves konkursā. Izvērtējot iesniegtos priekšlikumus, žūrija pirmo vietu nepiešķīra. Mēs iekļuvām konkursa 2.kārtā.

Built with Berta